วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คู่มือควบคุมอารมย์คน

คู่มือควบคุมอารมย์คน เป็นหนังสือทางจิตวิทยาง่ายๆที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และจะทำให้คนเราปรับตัวเองหรืออาจจะปรับให้ผู้อื่นมีความสัมพันธุ์ไปในทางที่ดีขึ้น น่าอ่านนะ

http://hotfile.com/dl/88401259/d3a94e6/.pdf.html

1 ความคิดเห็น: